Validatie

Validatie

De informatie van WMS-leveranciers wordt eerst gevalideerd voordat die in de WMS-database wordt opgenomen. Het selecteren van een WMS of het benchmarken van verschillende systemen gebeurt dus uitsluitend op basis van informatie die door team warehouse logistics is gevalideerd.

Om de hoge kwaliteit, actualiteit en onafhankelijkheid van de informatie te garanderen vindt er jaarlijks een validatie van ieder pakket plaats. Daarbij maken we verschil tussen de allereerste validatie van een WMS en de jaarlijks terugkerende validatie.

De allereerste validatie van een WMS duurt twee dagen. Zo lang is nodig om alle informatie naar aanleiding van de uitgebreide vragenlijst te kunnen controleren. In de jaren daarna duurt de validatie hooguit een halve dag. We controleren dan alleen nog de antwoorden op nieuwe vragen en de gewijzigde antwoorden op bestaande vragen. In totaal wordt elk WMS op 1.700 punten gevalideerd. Daaronder vallen in ieder geval alle selectiecriteria uit de WMS Online Selectietool.

Het verloop van de validatie

Tijdens de validatie moet de WMS-leverancier middels een test-systeem of een systeem bij een klant kunnen aantonen dat de betreffende functionaliteit daadwerkelijk al eens is geïmplementeerd en wordt gebruikt. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld bij optimalisatiestrategieën die pas in de praktijk zichtbaar worden. In deze gevallen grijpen we terug op handleidingen, projectdocumentatie, publicaties, referentieprojecten of gesprekken met deskundigen.

Het resultaat van de validatie

Het resultaat van de validatie

De validatiestempel van het team warehouse logistics bewijst dat de informatie van de WMS-leverancier is gevalideerd. De WMS-leverancier ontvangt de resultaten van de validatie, inclusief alle geconstateerde afwijkingen. Daarnaast wordt alle informatie ingevoerd in de WMS-database.

WMS-leveranciers kunnen de validatiestempel op hun eigen website gebruiken. De validatiestempel fungeert daarmee als een kwaliteitszegel in de WMS-markt. De bijbehorende deelnamecertificaten worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst.

Gecertificeerd validatietraject

Gecertificeerd validatietraject

De validatie vindt plaats volgens een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de norm DIN EN ISO 9001. Daarmee staat het team warehouse logistics garant voor een hoge kwaliteit en objectiviteit. Daaruit blijkt nog maar eens dat de WMS-database daadwerkelijk onafhankelijk is en dat de leden van het team warehouse logistics een grote reputatie genieten.

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Disclaimer