Definitie WMS / LVS

Definitie WMS / LVS

Definitie WMS / LVS

Is een locatiebeheersysteem hetzelfde als een Warehouse Management Systeem (WMS)? Is WMS niet gewoon een nieuwe afkorting voor locatiebeheersysteem? Wat is het verschil?

De volgende definities verklaren de verschillen en bepalen hun respectieve rollen.

Locatiebeheer vs. Warehouse Management

Een locatiebeheersysteem is in eerste instantie bedoeld voor het registreren van opslaglocaties en de artikelen die daarop staan. Een locatiebeheersysteem is dus in strikte zin ook een voorraadadministratiesysteem.

Bij WMS gaat het echter ook om de aansturing, het beheer en de optimalisatie van complexe warehouse- en distributieprocessen. Naast de basisfuncties van een locatiebeheersysteem omvat een WMS ook verschillende functies voor het aansturen van mensen en middelen en uitgebreide strategieën voor het optimaliseren van de prestaties.

Voor meer informatie, verwijzen we graag naar het WMS MARKET REPORT COMPACT.

Functionele omvang WMS

Veel WMS-gebruikers zouden het liefst een eigen standaard WMS willen hebben. Met andere woorden: ze willen een systeem dat precies hun functionele wensen en eisen afdekt, maar geen duur maatwerksysteem is. WMS-leveranciers spelen daarop in door systemen te ontwikkelen die modulair zijn opgebouwd en met behulp van parameters klantspecifiek gemaakt kunnen worden.

click to compare

Een modern WMS beschikt over modules die noodzakelijk zijn en modules die afhankelijk van de wensen en eisen toegevoegd kunnen worden. Klanten hoeven dus alleen de modules te implementeren die ze daadwerkelijk gebruiken, niet het complete WMS. Als later die andere modules toch nodig blijken te zijn, kunnen ze volgens de WMS-leveranciers snel en eenvoudig worden toegevoegd en geactiveerd. Klanten betalen vaak ook alleen voor de modules die ze gebruiken.

Een standaard WMS biedt alle functies die nodig zijn voor de aansturing en optimalisatie van de warehouse- en distributieprocessen. Wij verstaan hieronder alle fundamentele functies, van goederenontvangst tot verzending.

Kortom: de gebruiker bepaalt wat het toepassingsgebied van het WMS is.

Kernfuncties

De kernfuncties zijn beschikbaar in elk WMS. Ze zijn essentieel voor de werking van het systeem en behoren tot de minimumeisen bij elke implementatie. Een aantal kernfuncties zoals bijvoorbeeld cycle-counting worden ook door specialisten met losstaande modules aangeboden. Normaal gesproken worden kernfuncties alleen door WMS-leveranciers aangeboden. Ze bestrijken het belangrijkste toepassingsgebied van elk WMS, van goederenontvangst tot verzending.

Extra functies

De extra functies zijn meestal ook beschikbaar in elk WMS, maar worden alleen geïnstalleerd als de klant ze nodig heeft. Ook voor deze extra functies bestaan er losstaande modules, bijvoorbeeld dock- en yard management en labour management, die worden aangeboden door specialisten en met het WMS geïntegreerd kunnen worden. Vaak behoren de extra functies ook tot het standaard portfolio van de WMS-leverancier.

Uitbreidingsmodules

Uitbreidingsmodules, zoals bijvoorbeeld toepassingen met RFID of voice-picking, zijn meestal stand-alone oplossingen die voor uitbreiding van de WMS-functionaliteit of voor het optimalisatie van de processen op de magazijnvloer zijn bedoeld. Ze worden meestal niet ontwikkeld en verspreid door WMS-leveranciers, met uitzondering van pick-to-light en voice-picking. De uitbreidingsmodules zijn ‘WMS-onafhankelijk’ en kunnen dus worden gekoppeld aan bijna elke WMS.

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Disclaimer