Het WMS-project

Het WMS-project

De aankoop van een WMS is voor de gebruiker verbonden met een langdurige binding met de WMS-aanbieder. Meer dan 80 procent van de WMS-aanbieders schatten de gemiddelde levensduur van uw WMS op een periode van tien jaar en langer. Daarom is het project "Selectie en implementatie van een WMS" van strategisch belang.

Average time of use of the WMS in years from the WMS vendors point of view

Naast de selectie van het betreffende WMS, die door de functionele omvang de operationele processen en integratie met bestaande IT-infrastructuur en haar architectuur uitstekend ondersteunt, ligt de uitdaging ook in rekening te houden met de toekomstige behoeften van de WMS-gebruikers op het gebied van operationele management concepten en bedrijfsprocessen. De specificatie van eisen voor het onderhoud en het licentie ontwerp vormt een belangrijk beslissingspunt. Het heeft namelijk een behoorlijke invloed op de investerings -en exploitatiekosten van het WMS. Met het oog op de gemiddelde duur van de handelsrelatie, speelt ook de "chemie" tussen WMS aanbieders en WMS gebruikers een belangrijke rol in de selectie van een WMS. De zorgvuldige selectie van een WMS-aanbieder is de belangrijkste stap op weg naar een lange zakelijke relatie en een hoge mate van klantentevredenheid.

Het projectproces

In een project dat gericht is op de introductie van een WMS is moet met het oog op de lange gebruiksduur van het WMS, speciale aandacht worden besteed aan alle projectfasen tot de definitieve selectie van een WMS-aanbieder. In deze fasen worden de fundamenten gelegd voor een succesvolle lange-termijn werking en een optimale ondersteuning van het logistieke proces door het WMS.

Een doelgericht en uitgebreid projectmanagement vormt hiervoor de basis. Zorgvuldige planning van de logistieke processen in het magazijn en de selectie van een WMS-aanbieder, waarvan de producten de best mogelijke ondersteuning bieden voor de huidige en toekomstige processen, zijn ook van essentieel belang. "Snelle oplossingen" wordt in het algemeen betaald met aanzienlijke vertragingen van projecten en hoge kosten.

De ervaring leert dat het bij de selectie en implementatie van een WMS zinvol is beroep te doen op externe WMS deskundigen om de gebruikelijke struikelblokken te omzeilen, in het bijzonder in het begin van een WMS-project. Het Fraunhofer IML ondersteunt gebruikers en aanbieders met haar expertise bij het gemeenschappelijke WMS-projectAverage implementation time of a WMS in months for manual and automated warehouses

De projectfasen

 1. Kick-off "WMS-project"

Het uitgangspunt van het WMS-project is een kick-off meeting, met als doel de installatie van het projectteam met de betrokken leden en de benoeming van stappen is. Hierbij geldt ook een tijdschema voor de uitvoering, doelstellingen van het project en de vereiste formaliteiten.

2. Definitie van vereisten

De definitie van vereisten begint met een analyse van de huidige situatie. Als deze bepaald werd, volgt een kwetsbaarheidsonderzoek op basis waarvan een toekomstig concept wordt uitgedacht.

3. Voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten

Het toekomstig concept wordt formeel opgeschreven, waarbij geldende normen, beleidslijnen, wet-en regelgeving alsook bedrijfsinterne voorschriften in acht moeten worden genomen. Door de definitie van prestatie-indicatoren en het opstellen van het bestek, worden de vereisten voor het toekomstige WMS samengevat. De specificatie definieert WAT het WMS functioneel moet gaan bieden.

4. Toekenning van de opdracht

Alvorens de toekenning van een opdracht, moeten eerst de aanbestedingsdocumenten aan de WMS-aanbieder worden verstuurd, die tenminste aan de minimumeisen en/of de K.O- criteria te voldoen moeten voldoen. – de zog. “gekwalificeerde verzending van de aanbestedingsdocumenten”. Hiervoor kan bijvoorbeeld de door het Fraunhofer IML gestuurde WMS Online selectie worden gebruikt. Daardoor is al een selectie van een beschikbare WMS-aanbieder mogelijk, die zo goed mogelijk aan de eisen voor de specificaties voldoet. Natuurlijk moeten naast de functionele aspecten ook andere factoren, zoals de ondernemingsstructuur van een WMS-aanbieder, worden bekeken.

Met het oog op de gemiddelde duur van de handelsrelatie, speelt ook de "chemie" tussen de WMS aanbieders en WMS gebruikers een belangrijke rol.

Na het versturen van de aanbestedingsdocumenten moeten de aangeschreven WMS-aanbieders de mogelijkheid krijgen om ten minste 1 opslaglocatie van de klant te bezoeken. Dit zorgt in de regel voor een correcte, tijdige en kwalitatief hoogwaardige offerte. Verder is het creëren van een bezoek ter plaatse een kans voor een eerste bijeenkomst van potentiële contractpartners.

Naar aanleiding van een offerte dienen de aanbiedingen gestructureerd te worden vergeleken. Uiteindelijk wordt de uiteindelijke indruk, ervaring, kwalitatieve analyse en natuurlijk het resultaat van de prijsonderhandelingen cruciaal voor de selectie van de WMS-aanbieder. Daarna volgt dan de introductie van het WMS en wordt het project omgezet.

5. Omzetting en realisering

Na de kick-off de"WMS introductie" van het project met de geselecteerde WMS-aanbieder komt de uitvoering, die wordt gedomineerd door de vereiste specificatie en de daaropvolgende realisering. De specificatie definieert hoe de vereisten van de specificaties worden uitgevoerd. Het vormt de basis van alle activiteiten tijdens de implementatie en zal een integraal onderdeel vormen van het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

6. Inbedrijfstelling

De projectfase van de inbedrijfstelling is verdeeld in een laboratoriumfase, de overgang van het oude naar het nieuwe WMS en de gelijktijdige training. In de laboratoriumfase worden met het nieuwe WMS onder laboratoriumvoorwaarden, maar met echte data, verschillende tests doorgevoerd. De overgang van het oude naar het nieuwe WMS kan ofwel parallel ofwel rechtstreeks worden omgezet.

7. Afname

Tijdens de projectfase afname volgt de controle van de in de lasten -en specificatie documentie beschreven functionaliteiten en antwoordtijden door prestatie, beschikbaarheid en functietests en de simulatie van storingsincidenten en de controle van nood-strategieën.

Het WMS start in haar productieve fase als alle beloofde functies van het WMS werden gecontroleerd, de installaties aan de eisen voldoen, het afnameprotocol geen fouten of weglatingen bevat en tenslotte door beide partijen wordt ondertekend.

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Disclaimer